Tandenstokers

Met een goede mondhygiëne houdt u tanden, kiezen en tandvlees gezond. Met tandenstokers kunt u de ruimte tussen de tanden en kiezen reinigen.

Met de tandenborstel alleen kunt u de ruimten tussen de tanden en kiezen niet goed reinigen. Gebruik eenmaal per dag een tandenstoker als deze goed in de ruimte tussen de tanden en kiezen past. Bij zeer kleine tussenruimten kunt u beter flossdraad gebruiken. Is de tussenruimte te groot voor een tandenstoker, gebruik dan ragers.

Een goede tandenstoker is van hout, driehoekig van vorm met een platte kant en loopt toe in een punt. Ze kunnen verschillen in dikte. Bij grotere tussenruimten kunt u dikkere stokers gebruiken. Bij smallere tussenruimten kiest u een dunne variant. Overleg met uw tandarts of mondhygiënist over het formaat. In het begin is het gebruik van tandenstokers soms moeilijk en pijnlijk. Het tandvlees gaat dan gemakkelijk bloeden. Wanneer u regelmatig tandenstokers gebruikt, verdwijnt het bloeden en wordt het gebruik minder pijnlijk.

Gebruik tandenstokers

  1. Houd de tandenstoker tussen duim en wijsvinger dicht bij de punt vast. Met de andere    vingers steunt u tegen de aangrenzende tanden of kiezen. Maak de punt van de    tandenstoker vochtig met speeksel. Dit maakt het hout buigzamer en verkleint de kans    op breuk.
  2. Zet de smalle platte kant van de tandenstoker op het tandvlees, onder het punt waar    de tanden en kiezen elkaar raken. Breng de tandenstoker tussen de tanden en de kiezen.    Doe dat zoveel mogelijk loodrecht op de tandenrij.
  3. Voorkom prikken in uw tandvlees. Prikt u toch in uw tandvlees? Plaats de tandenstoker    dan iets schuiner. Bij de bovenkaak schuiner van boven, bij de onderkaak schuiner van    onderen. 4.  Duw de tandenstoker drie keer stevig tussen de tanden en kiezen. Vergroot het    raakvlak met de tand door daarbij van richting te veranderen.
  4. Reinig alle tussenruimten waarin een tandenstoker past.
  5. Sluit uw mond iets als u de tandenstoker achter in de mond gebruikt. Hierdoor    vermindert de spanning van uw wangen. Ook kunt u de vochtige tandenstoker licht buigen.    Daardoor heeft u minder ruimte nodig bij het inbrengen.

Let op: overdreven of verkeerd gebruik van hulpmiddelen bij de mondhygiëne kan schade veroorzaken aan de tanden en het tandvlees.